میلاد حضرت زینب ...

 

آمده بودی که از بیداد ستم بگویی و دستان آلوده‏اش را رو کنی.

آمده بودی، تا حصارهای خفقان را درهم بشکنی و نفس‏های بی‏عدالتی را در سینه ‏های شب‏آلوده، به بند بکشی.

اگر تو نبودی، پیام بلند حق، در جاده ‏های توطئه و غفلت، عقیم می‏ماند.

 

 

خورشید نجابت و ادب یا زینب

با فضل و وقار، منتجب یا زینب

در اوج شکوه مثل کوهی بانو

هستی تو عقیلة العرب! یا زینب

 

 

ارسال نظر