نمایشگاه کتاب ، بیانات

نمایشگاه کتاب

در حاشیه مراسم  یاد بود نمایشگاه کتابی با موضوعاتی از قبیل سبک زندگی ، بیانات مقام معظم رهبری ، احادیثی کاریکاتوری ، بر پا گردید.  

ارسال نظر