نمایی از مراسم یاد بود

نمایی از مراسم یاد بود و حضور کلیه مدیران ستاد اقامتی اماکن سپاه در هتل نخل

ارسال نظر