بیانات رهبری در دیدار با فرماندهان بسیج

ما از حرکت مردم فلسطین با همه وجود دفاع خواهیم کرد/ تخطئه بسیج و اتهام تندروی به کسانی که بر اصالتها و ارزشها پای می‌فشرند تکمیل پروژه نفوذ است (۱۳۹۴/۰۹/۰۴ - 

ارسال نظر